Mag. Balazs Esztegar LL.M.
Ügyvéd Bécs


Piaristengasse 41/10
1080 Bécs, Ausztria
Tel. +43 1 997 4102
Fax +43 1 997 4102-99
office@esztegar.at

ÁSZF-ellenőrzés

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) nélkül számos gazdasági ágat már el se lehetne képzelni. Feladatuk az, hogy megkönnyítsék a vállalkozói tevékenységet, miután az azonos jellegű üzleti kapcsolatokat állandó jelleggel ugyanazon szerződési feltételek mellett hozzák létre. Ahhoz azonban, hogy az ÁSZF érvényes legyen, mindenképpen joghatályosan ki kell kötni. Ez nem alakul ki már önmagában azáltal, hogy a vállalkozó ÁSZF-fel rendelkezik, hanem a szerződés megkötése előtt kifejezetten hivatkoznia is kell arra, és a szerződéses partner számára hozzáférhetővé kell tennie az ÁSZF-et. Ez utóbbi megtörténhet az ajánlathoz való mellékeléssel, akárcsak az online lehívható ÁSZF-re való utalással is.

 

Amennyiben az általános szerződési feltételek joghatályos kikötése megtörtént, alá kell vetni azokat az érvényességi és tartalmi ellenőrzésnek. Ennek során a szokatlan tartalmú kikötéseket hatálytalannak kell tekinteni, amennyiben ezek hátrányosak a szerződő partner számára, és amelyekkel az adott körülmények között – mindenekelőtt az okirat külső megjelenési képének alapján – nem kellett számolnia. Egyebekben egyik oldalról a jogszabályi megengedettség, a másik oldalról a jó erkölcsbe ütközés szabja meg az ÁSZF lehetséges alkotóelemeinek határait.

További sajátosságok találhatók meg a magasabb szintű védelmet élvező fogyasztókkal kötendő ügyleteknél. A VRUG (a fogyasztói jogokról szóló irányelvet átültető törvény) hatálybalépése óta különösen a fogyasztó elállási jogait bővítették ki, és kiélezték a vállalkozó tájékoztatási kötelezettségét.

Végezetül mindezeken túlmenő szabályozás létezik az online ágazat számára is (pl. webáruház), illetve a távértékesítésnél, amikor is az üzletkötés teljes egészében távközlési eszköz útján (internet, telefon, e-mail, katalógus stb.) vagy olyan helyen történik, amely nem a vállalkozó üzleti helyisége (úgynevezett kitelepülés). Itt az FAGG (távértékesítésről és kitelepülő üzletekről szóló törvény) előírásait kell tiszteletben tartani.

Az Esztegár Ügyvédi Iroda az Önök figyelmébe ajánlja az ÁSZF-ellenőrzést, felülvizsgálja az Önök meglévő ÁSZF-ének jogszabályi egyezőségét és esetleges gyenge pontjait, vagy pedig új általános szerződési feltételeket szerkeszt az Önök részére, üzleti modelljükhöz illeszkedve.