Mag. Balazs Esztegar LL.M.
Ügyvéd Bécs


Piaristengasse 41/10
1080 Bécs, Ausztria
Tel. +43 1 997 4102
Fax +43 1 997 4102-99
office@esztegar.at

Vállalat adásvételi szerződés

Egy adott vállalat megvásárlása általában azt jelenti, hogy számos különböző vagyoni értéket vesznek át, amelyek összessége teszi ki a vállalat értékét. Egy cég értékében számtalan tényező játszik szerepet: a tárgyieszköz-vagyon, árukészlet, vevőállomány, immateriális jogok, vállalati részesedések stb. mindenkor nagy szerepet játszanak az érték meghatározásában. Így egy vállalat megvásárlása mindenkor egy jogösszesség megszerzését jelenti, de kötelezettségek átvételét is.

Ezért a vállalat adásvételi szerződés során lényeges elemet jelent a vállalkozás értékének megállapítása, továbbá azon vagyoni értékek behatárolása, amelyeket a vállalat átszállása révén át kell vennie a vevőnek.

A vállalatok megszerzésére irányadó törvényi rendelkezések közül egyesektől – a hitelezők és a szerződő felek érdekében – csak nehezen lehet eltérni. Ezek azt határozzák meg, hogy tartozásátvállalásról, illetve a szerződéseknek a vállalat vevőjére való átszállásáról van-e szó. Ennek folytán általában az elidegenítő és a szerző fél közösen felel a már létrejött kötelezettségekért. Már ebből az okból is indokolt írásbeli vállalat adásvételi szerződést megfogalmazni. Bizonyos cégformák, mint például a kft-k (GmbH) esetében, az üzletrészek átruházásánál még különleges formai előírást is követni kell.