Mag. Balazs Esztegar LL.M.
Ügyvéd Bécs


Piaristengasse 41/10
1080 Bécs, Ausztria
Tel. +43 1 997 4102
Fax +43 1 997 4102-99
office@esztegar.at

Gazdasági Tulajdonos Nyilvántartás

2018. január 15-én lépett hatályba Ausztriában az ún. gazdasági tulajdonosokról szóló regisztrációs törvény (németül röviden "WiEReG"), mely gazdasági társaságok esetében regisztrációs kötelezettségeket vezet be, amennyiben a társaság tagjai nem kizárólag természetes személyek, vagy amennyiben nem ezek a természetes személyek uralják ténylegesen a társaságot. 

A hatálybalépés óta a társaságok részére egy új, a cégnyilvántartástól különálló bejelentési kötelezettségük lépett életbe, amit társaság alapítása vagy tagi szinten történő változások esetében is figyelembe kell venni. A regisztráció során végső sorban azokat a személyeket kell megjelölni, akik a társaság gazdaságilag ténylegesnek tekintett tulajdonosai a törvény értelmében.

Az első bejelentési kötelezettség határideje 2018. június 1-jén járt le. A regisztráció elmaradása magas pénzbirságot és adóügyi büntető eljárást is vonhat maga után a társaság ügyvezető igazgatói számára.

A tényleges tulajdonos megállapítása során pontosan meg kell jelölni, hogy az egyes nem természetes személy tagok mögött milyen természetes személyek állnak. Ezt legkönnyebben egy, a cégcsoportot leíró organigramm segítségével lehet megtenni, amelyen fel kell tüntetni a tagok nevét és nem természetes személy tagok esetén a legfelsőbb döntéshozó szervet alkotó személyeket. Mindemellett minden tag esetén meg kell jelölni a gazdasági befolyás mértékét és fajtáját (tulajdoni viszony, kontroll fajtája, szavazati jog mértéke stb.).

Az Esztegár Ügyvédi Iroda készséggel ad tanácsot és nyújt segítséget az adatok összeállítása és a bejelentés megtétele során.