Mag. Balazs Esztegar LL.M.
Ügyvéd Bécs


Piaristengasse 41/10
1080 Bécs, Ausztria
Tel. +43 1 997 4102
Fax +43 1 997 4102-99
office@esztegar.at

Társasági szerződés

társasági szerződés a társaságot megalapító dokumentum, amelyet szívesen neveznek alapító okiratnak is. Amennyiben valaki egyedül alapít kft-t (GmbH) vagy részvénytársaságot (AG), a társasági szerződés helyébe az alapítási nyilatkozat lép. A társasági szerződés egyfelől a tagok közötti jogviszonyt, másfelől pedig a társasággal szemben őket illető jogokat és kötelezettségeket szabályozza. A társasági szerződés tartalma és formája ilyen módon mindenkor a választott cégformától függ.

OG társasági szerződése

A osztrák Offene Gesellschaft (OG) a magyar közkereseti társaság (kkt) jogi formájához hasonlít. A társasági szerződése nincs egy meghatározott formához kötve. Ezért a közkereseti társaság szóban megkötött szerződés útján is megalapítható, bár ettől jogbiztonsági okokból mindenkit nyomatékosan el kell tanácsolni. Az írásbeli szerződés rögzíti a tagok kölcsönös jogait és kötelezettségeit; ennél a tagok mindnyájan egyenlő mértékű, korlátlan és személyes felelősséggel tartoznak, ugyanakkor jogosultak az ügyvezetésre és a társaság képviseletére is.

 

KG társasági szerződése

Akárcsak a kkt esetében, a betéti társaság társasági szerződése (Kommanditgesellschaft - KG) sem igényel egy bizonyos formát. A szerződésnek a társaság alapvető adatain kívül mindenekelőtt a kültag felelősségét, illetve felelősségének összegszerűségét és a kültagi betét szolgáltatását kell szabályoznia. Miként mindegyik személyi társaság esetében, számos további szabályozás indokolt itt is, például ha egyes tagok kiválnak a társaságból, vagy felmondják a társaságot.

 

GmbH társasági szerződése

korlátolt felelősségű társaság (Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GmbH) alapítása Ausztriában némileg formalizáltabb, mint egy személyi társaságé. A GmbH esetében törvény rögzíti a társasági szerződés minimális tartalmát. Az alakszerűség is szabályozott, így GmbH alapításához mindenkor közjegyzői okirat szükséges, attól függetlenül, hány tag vesz részt a társaságban, vagy milyen törzstőkét kap a társaság. A minimális tartalmon túlmenően a GmbH esetében számos további szabályozásra is lehetőség van, ami a gyakorlatban meg is történik, ha például üzletrészek átruházásáról vagy engedélyhez kötött ügyletekről van szó.

GmbH társasági szerződésének módosításához ugyancsak közjegyzői okirat szükséges. A személyi társaságoktól eltérően a GmbH társasági szerződését ezen túlmenően a cégbírósághoz is be kell nyújtani, és a cégbíróság okirattárában bárki számára betekinthetővé válik. Miután a társaság valamennyi szabálya nem mindig tartozik a nyilvánosságra, gyakran ajánlatos szindikátusi szerződés megkötése.

Az Esztegár Ügyvédi Iroda tanácsadással szolgál Önöknek a társasági szerződés kialakításánál, akárcsak a módosítás során, vagy a tagok közötti illetve a tagok és a társaság közötti vitákban.