Mag. Balazs Esztegar LL.M.
Ügyvéd Bécs


Piaristengasse 41/10
1080 Bécs, Ausztria
Tel. +43 1 997 4102
Fax +43 1 997 4102-99
office@esztegar.at

Szellemi tulajdon

szellemi tulajdon név alatt azt a tudást, azokat a kultúrjavakat jelölik, amelyeket elsősorban szellemi erőfeszítés útján alkottak meg, és amelyek a legtöbb esetben nem kézzelfoghatóak. A jog területén a szellemi tulajdon felöleli az úgynevezett ipari oltalmi jogokat és a szerzői jogot. Miután a szellemi tulajdon védelmének tárgya fizikailag nem kézzelfogható, immateriális javaknak is nevezhetik.

 

Az ipari oltalmi jogokhoz tartozik a védjegyoltalom (védjegyjog), formatervezési mintaoltalom és a találmányok védelme (szabadalmi jog és használatiminta-oltalom). Ezekben az esetekben – a szerzői jogtól eltérően – az oltalom nem a törvény erejénél fogva, a megalkotás mint reálcselekmény révén keletkezik, hanem regisztrációt igényel. Az iparjogvédelem csak az oltalmi jog bejelentése illetve a mindenkori nyilvántartásba való bejegyzés útján érhető el.

Az immateriális javakra irányuló jogoknak olyan értékük van, amely a védjegyek és szabadalmak esetében igen nagy gazdasági súlyra tehet szert. Már csak ezért is érthető, hogy a gazdasági környezetben nagy igény van az iparjogvédelemre.