Mag. Balazs Esztegar LL.M.
Ügyvéd Bécs


Piaristengasse 41/10
1080 Bécs, Ausztria
Tel. +43 1 997 4102
Fax +43 1 997 4102-99
office@esztegar.at

Osztrák állampolgársági jog

Az osztrák állampolgárság megszerzése által egy másik ország állampolgára osztrák állampolgárrá válik. Ez a honosítás leszármazás útján, vagy pedig az osztrák állampolgárság adományozásával történik, az állampolgársági törvényben megnevezett előfeltételek esetén.

Állampolgárság leszármazás révén

Gyermekek leszármazás révén megszerzhetik az osztrák állampolgárságot a hatályos állampolgársági jog szerint, ha a születés időpontjában valamelyik szülő osztrák állampolgár. Amennyiben a gyermek nem fennálló házasságba születik, az apaságot általában vagy bíróságilag meg kell állapítank, vagy az apának hatályosan el kell ismernie. 

Az állampolgárság adományozása

Az osztrák állampolgárság megszerzése adományozás útján rendszerint kérelemre történik. Ebben a tartományi kormány illetékes, ezért a kérelmet a járási közigazgatási hatóságnál illetve az elöljáróságon (Bécsben: MA35) kell benyújtani. Az adományozáshoz számos előfeltételt kell teljesíteni. A kérelmezőnek elsősorban bizonyos ideig tartó jogszerű és megszakítás nélküli ausztriai tartózkodást, rendszeres jövedelmet, lakhelyet, valamint kielégítő német nyelvtudást kell felmutatnia.

Kettős állampolgárság

Az osztrák állampolgársági törvény 27. §-a szerint elveszíti az osztrák állampolgárságot, aki kérelme, nyilatkozata vagy határozott beleegyezése alapján megszerez egy idegen állampolgárságot, kivéve, ha előtte az illetékes hatóság engedélyezte számára az osztrák állampolgárság fenntartását. Általában tehát egy idegen állampolgárság megszerzése „automatikusan” az osztrák állampolgárság megszűnéséhez vezet. A kettős állampolgárságot az osztrák állampolgársági jog tehát általában tiltja. A kettős állampolgárság legszokványosabb jogszerű példája az, ha egy gyermek leszármazás által szerez meg két állampolgárságot (pl. ha édesapja osztrák és édesanyja magyar állampolgár). 

 

Osztrák állampolgárság megtartása

Egy további számottevő kivétel a kettős állampolgárság tilalma alól az az eset, amikor az idegen állampolgárságot megszerezni szándékozó osztrák állampolgár javára az illetékes hatóság jóváhagyja az osztrák állampolgárság megtartását az idegen állampolgárság megszerzése esetében is. Ezt a hatóság írásban, határozattal kell hogy megtegye. Ehhez az állampolgár eziránti kérelme szükséges, méghozzá mielőtt megszerezné az idegen állampolgárságot. 

Osztrák állampolgárság megszerézese az állam érdekében

Arra az esetre, ha az állampolgárság a kérelmező részére való megadásához az Osztrák Államnak határozott érdeke főződik, az állampolgársági törvény 10. § (6) bekezdése szerinti eljárás alkalmazható. Ebben az esetben a kérelmező nem köteles lemondani az eddigi állampolgárságáról, így ez a ritka eset is kettős állampolgársághoz vezethet. Ezen kívül más egyébként teljesítendő feltételeknek sem kell eleget tennie a kérelmezőnek, pl. nem kell német és történelmi ismeretét vizsgával igazolnia. Az államérdekhez kötött honosításhoz az osztrák Kormány határozatára van szükség, melyben igazolja, hogy a kérelmező által eddig már teljesített és még elvárható különleges teljesítések miatt az Osztrák Államnak érdeke fűződik ahhoz, hogy állampolgáraként tartsa nyilván a kérelmezőt. 

 

Az állampolgárság megszűnése

Az osztrák állampolgárság több módon szűnhet meg. Alapvetően elveszíti az osztrák állampolgárságát, aki egy idegen állampolgárságot megszerez, hacsak nem engedélyezték számára előzőleg az osztrák állampolgárság fenntartását. Más esetekben az állampolgárság megszűnik, ha az állampolgár belép egy idegen állam katonai szolgálatába, az önkéntes lemondással (például más állampolgárság megszerzése esetében) valamint a megvonással.

Az állampolgárságról való lemondás az állampolgár kezdeményezésére történik és lemondó nyilatkozatát igényli. Ez csak bizonyos szűk körülmények között lehetséges. Ezzel szemben az állampolgárság megvonása egy hatósági eljárást jelent, melyben az állami szervek kezdeményezésére szűnhet meg az állampolgárság. 

Ügyvéd osztrák állampolgársági jogban

Mag. Esztegár Balázs LL.M. ügyvéd több mint 10 éve foglalkozik az osztrák állampolgársági joggal, társszerzője egy, az állampolgársági törvényhez írott kommentárnak, és tanácsadással szolgál Önöknek a kérelem benyújtásánál, valamint képviseletet is biztosít az állampolgársági hatóságok előtti eljárásban.

Kapcsolatfelvétel az Esztegár Ügyvédi Irodával osztrák állampolgársági kérdésben