Mag. Balazs Esztegar LL.M.
Ügyvéd Bécs


Piaristengasse 41/10
1080 Bécs, Ausztria
Tel. +43 1 997 4102
Fax +43 1 997 4102-99
office@esztegar.at

Szerzői jog

Szerzői jog a műveket védi

szerzői jog biztosítja a szellemi tulajdon védelmét. A szerzői jogvédelem tárgya mindig egy bizonyos „mű”, mint sajátságos szellemi alkotás. Az ötletek mint olyanok nem esnek oltalom alá, ezeknek egy konkrét műben kell megnyilvánulniuk. Ekkor már az oltalom a szerzői jogi törvény értelmében az alkotás mint reálcselekmény révén létrejön. Olyan nyilvántartásba vételre, mint például a védjegyjogban, nincs szükség.

 

Szerzői jogi igények

A szerzői jog a szerző illetve a mű felhasználására jogosult fél számára bárki ellen érvényesíthető igények sokaságát biztosítja. Leginkább az interneten nap mint nap nagy számban, könnyen történnek szerzői jogi jogsértések. A szerző igényei a szerzői jogi törvényhez igazodnak, és a jogsértő cselekmények abbahagyását, az eltávolítást, valamint méltányos licencdíj vagy kártérítés fizetését célozzák. Emellett a jogaiban sértett fél arra is jogosult, hogy követelje az ítélet nyilvánosságra hozatalát. Ha a kár összege nem állapítható meg, azt egy számadási igény útján kell kiszámíttatni és érvényesíteni.

Ennek során ajánlatos a szerzői jogban jártas ügyvéd megbízása. Éppen amikor a szerzői jog megsértése az interneten zajlott, a szerzői jogi ismeretek mellett szükséges lehet az internetes médiára és közösségi hálókra vonatkozó alapos tudás is.

Ügyeljünk a helyes sorrendre

Ahhoz, hogy minden követelést biztos alapokra helyezzünk, jól felépített eljárásra kell törekedni. A keresőprogramok segítségével viszonylag egyszerű feltárni a szerzői jogi jogsértéseket az interneten. Fontos a bizonyítékok mielőbbi bebiztosítása, például kinyomtatás vagy képernyőfelvételek útján. Ilyen módon dokumentálható a szerzői jogi jogsértés. A dokumentálás során fontos szerepet játszik a dátum, mikor készült a dokumentáció, valamint az a webcím (URL) is, amely alatt a szöveget vagy képet megtalálták.

Szerzői jogi felszólítás

Miután megtörtént a teljes körű dokumentálás, sor kerülhet a szerzői jogi igények érvényesítésére. Ennek során gyakran a legelső lépés egy felszólító levél, amellyel gyakran elkerülhető a magasabb költségeket vonzó bírósági eljárás. Amennyiben a felszólítás nem vezet a kívánt eredményre, a szerzői jogában sértett fél az abbahagyás iránti kereset útján bíróság előtt érvényesítheti az abbahagyásra, eltávolításra, méltányos licencdíjra illetve kártérítésre és az ítélet nyilvánosságra hozatalára irányuló igényeit.