Mag. Balazs Esztegar LL.M.
Ügyvéd Bécs


Piaristengasse 41/10
1080 Bécs, Ausztria
Tel. +43 1 997 4102
Fax +43 1 997 4102-99
office@esztegar.at

Védjegyoltalom

Védjegy lehet minden olyan jel, amely grafikusan ábrázolható, különösen szavak – a személyneveket is ideértve –, ábrák, betűk, számok, valamint az áru vagy csomagolás formája is, amennyiben e jelek alkalmasak arra, hogy az egyik vállalkozás áruit vagy szolgáltatásait megkülönböztessék más vállalatok áruitól illetve szolgáltatásaitól. Ez jelenti a védjegy egyértelmű meghatározását: jelölési funkciója van, tehát bizonyos árukat vagy szolgáltatásokat az érintett forgalmazási körök számára azonosíthatóvá kell tennie. Azt a hatást kell előidézni, hogy az üzleti partner vagy a fogyasztó egy védjegyet jogosan összekapcsoljon egy bizonyos termékkel vagy egy vállalattal.

védjegyjog egyúttal azt a kizárólagos jogot is biztosítja a védjegyjogosult számára, hogy harmadik feleknek megtiltsa, az üzleti forgalomban a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló árujelzőt használjanak azonos vagy hasonló árukhoz, szolgáltatásokhoz az ő hozzájárulása nélkül. Nem csupán az tilos, hogy azonos védjegyet használjanak azonos jellegű árukhoz illetve szolgáltatásokhoz, már pusztán két védjegy közötti hasonlóság is elegendő lehet ahhoz, hogy feltételezhessük a védjegyoltalom megsértését, amennyiben az érintett forgalmazási kör számára fennáll az összetéveszthetőség veszélye.

védjegyoltalomnak nem csupán tartalmi összetevője van, tehát az, hogy bizonyos árukra vagy szolgáltatásokra terjed ki, hanem földrajzi komponense is. A védjegyoltalom adott országra vonatkozik,  a közösségi védjegy pedig az Európai Unió valamennyi tagállamában védjegyoltalmat biztosít („Európai Védjegy”).

Védjegybejelentés

védjegyjog megszerzéséhez szükség van a védjegylajstromba való bejegyzésre (védjegybejelentés). Ennek során legelőször is azt kell eldönteni, hogy mely országokban kívánják a védjegyoltalmat igényelni. Meg kell különböztetni

  • a nemzeti védjegyet,
  • a közösségi védjegyet („Európai Védjegy”)
  • a nemzetközi védjegyet, illetve a védjegyoltalom nemzetközi kiterjesztését.

A bejelentő mindegyik esetben döntést hoz szóvédjegyszókép-védjegy vagy ábrás védjegy mellett, mindenkor az oltalom kívánatos terjedelmének megfelelően. Emellett arra is lehetőség van, hogy egy hangot hangvédjegyként, sőt akár egy bizonyos színt színvédjegyként jelentsenek be, amennyiben ezek grafikailag ábrázolhatók.

A védjegybejelentés során általánosságban ügyelni kell arra, hogy ez az elsőbbség elve alapján történik. Amennyiben két azonos védjegyet jelentenek be, a bejelentés beérkezése dönti el az elsőbbséget. Amennyiben a védjegybejelentés sikeres volt és a védjegyet bejegyzik, a védjegyjogosultat igény illeti meg a fentiekben ismertetett oltalmi körre, kifogást emelhet egy későbbi védjegybejelentés ellen, sőt indítványozhatja a védjegy törlését is.

Védjegymenedzselés

A hatékony védjegyoltalom megköveteli a védjegyjogok rendszeres felügyeletét és gondozását. A védjegyjogosult csak így lehet biztos abban, hogy védjegyjoga erős marad. A jogosultnak saját érdekében gondoskodnia kell arról, hogy védjegyét ne alkalmazzák jogellenesen, és mások ne jelenthessenek be azonos vagy összetéveszthető védjegyeket. Ha erre kerül a sor, meg kell ragadnia a kezdeményezést, és meg kell indítania a szükséges jogi lépéseket, megelőzendő a védjeggyel való visszaélés a védjegy jogtalan használata révén.

Ezeket az intézkedések több módon teheti meg. A védjegybejelentés ellen a védjegy kifogásolási eljárás keretében három hónapon belül kifogást emelhet, aki egy korábbi elsőbbséggel bejegyzett védjegy jogosultja, amennyiben fennáll az összetéveszthetőség veszélye. Ha nem emeltek kifogást, és a védjegy be van jelentve, mérlegelni kell a védjegy törlésére irányuló indítványt.

Amennyiben a védjegyet nem jelentették be, és a védjegy használata jogellenesen történik – pl. keyword advertising, kulcsszavas reklámozás útján –, a védjegyjogosult igényelheti az abbahagyást, a méltányos licencdíjat és az ítélet közzétételét. Ezen igényeket egy védjegyjogi felszólítás útján lehet érvényesíteni. Ha e felszólítás nem vezet eredményre, a jogaiban sértett védjegyjogosult keresetet indíthat, és ezt mindenkor kombinálhatja az ideiglenes intézkedéssel.

Ilyen módon a védjegy folyamatos felügyelete illetve a védjegymenedzselés biztosítja a lehető legjobb védjegyoltalmat.

Védjegyjog Ügyvéd Ausztria

Az Esztegár Ügyvédi Iroda az internetjog és védjegyjog súlypontjával az Ön kompetens és megbízható tanácsadója osztrák és Európai Uniós védjegyek ügyeiben. A Bécsi ügyvedi iroda osztrák és uniós védjegyek bejegyzését és felügyelését vállalja és védjegyjogának megsértése esetében segít a jogok érvényesítésében.