Mag. Balazs Esztegar LL.M.
Ügyvéd Bécs


Piaristengasse 41/10
1080 Bécs, Ausztria
Tel. +43 1 997 4102
Fax +43 1 997 4102-99
office@esztegar.at

Török kettős állampolgárság: MA35 megsemmisíti a saját hatáskörében hozott döntését

Az osztrák állampolgárságától való megfosztás tárgyában indított hivatali eljárással összefüggésben, amely a török állampolgárság feltételezett megszerzése miatt indult, az állampolgársági ügyekért felelős Bécsi Tartományi Kormányhivatal saját hatáskörében a döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelmet felülvizsgálta és még ugyanazon eljárásban megsemmisítette.

Ennek előzménye, hogy 2018 nyarán számos török származású osztrák állampolgár levelet kapott a Bécsi Tartományi Kormányhivataltól - röviden MA 35 -, így az Ausztria területén született és török állampolgárságú szülőktől származó osztrák állampolgár férfi is, akivel a hivatal az alábbiakat közölte: a férfi személyes adatai a Szabad Parlamenti Klub által közzétett listán fellelhetőek, amely a török parlamenti választásokon résztvevő regisztrált választó polgárokra utalhatnak és ezáltal azt a gyanút kelteti, hogy az osztrák állampolgárság megszerzését követően újból felvette a török állampolgárságot. Ezért a hivatal felszólította a férfit annak bizonyítására, hogy nem kérelmezte és szerezte meg újra a török állampolgárságot (feltételezett kettős állampolgárság).

A Török Köztársaság Bécsi Konzulátusánál több alkalommal folytatott elbeszélgetéseket követően végül kiállított a férfi számára a Konzulátus egy igazolást, amely tanúsítja, hogy a férfi az osztrák állampolgárság megszerzése okán lemondott a török állampolgárságáról és ezért Törökországban török állampolgárként már nincs nyilvántartva. Mivel további, egyéb dokumentumot a konzulátustól nem kapott a férfi, ezért csak ezt az egy igazolást tudta az MA35 részére benyújtani.

Ezt követően az MA35 az ügyben a meglevő lista alapján döntést hozott és megállapította, hogy a férfi legkésőbb azon nap hatályával, amelyen a Szabad Parlamenti Klub listája nyilvánosságra került, az osztrák állampolgárságát elveszítette. Az állampolgársági törvény (StbG) 27. § (1) bekezdése értelmében elveszíti az állampolgárságát az, aki kérelme, nyilatkozata vagy kifejezett hozzájárulása alapján egy idegen állampolgárságot megszerez. Mivel az érintett személy neve az előterjesztett listán szerepel, amely a hivatal meglátása szerint a török parlamenti választásokon résztvevő választók regisztrációs körére ad feltételezést, ezért arra lehet következtetni, hogy az érintett személy a török állampolgárságot újra felvette, amely az osztrák állampolgárság automatikus elvesztését vonza magával.

A hatósági döntés ellen jogorvoslati kérelmet nyújtott be a férfi, akit Esztegár Balázs bécsi ügyvéd képviselt, a Bécsi Közigazgatási Bírósághoz. A fellebbezés benyújtását követően pont egy hasonló eljárásban az Alkotmánybíróság kimondta, hogy a szóban forgó lista nem szolgáltathat elegendő alapot az állampolgárságtól való megfosztásra, erre a lista nem lehet alkalmas és semmiképpen nem elégséges bizonyíték.

Az Alkotmánybíróság igazságszolgáltatási gyakorlata alapján az MA35 úgy döntött, hogy a folyamatban levő jogorvaslati eljárásban a saját hatáskörben történő jogorvoslat elbírálás lehetőségét érvényesíti és így a fellebbezésnek helyt ad: az állampolgárság elvesztését megállapító döntését hatályon kívül helyezte és megsemmisítette.

A fellebbező férfi ezért továbbra is osztrák állampolgár.