Mag. Balazs Esztegar LL.M.
Ügyvéd Bécs


Piaristengasse 41/10
1080 Bécs, Ausztria
Tel. +43 1 997 4102
Fax +43 1 997 4102-99
office@esztegar.at

Új uniós szabályzat az öröklésre 2015 augusztus 17.-töl

Az Európai Parlament és a Tanács 650/2012/EU rendelete (az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, új szabályokat hoz létre az unión belüli öröklési jog harmonizálásának érdekében.

A szabad mozgás az Európai Unió egyik alapelve és régóta egy hétköznapi jelenséggé vált. Eddig a nemzetközi öröklési jog ezzel a körülménnyel csak nehezen tudott bánni. Ez az új öröklési jog rendelettel a jövőben változni fog. A hagyatéki eljárások gyorsabbak és hatékonyabbak lesznek és egy egységes és mindenekelőtt egyértelmű illetékesség kerül bevezetésre a hagyatéki eljárásban.

Az illetékesség mellett az alkalmazandó öröklési joggal kapcsolatban is lesznek változások: amíg eddig első sorban az örökhagyó állampolgársága alapján dőlt el, hogy melyik ország jogrendszere alkalmazható az öröklési jogban, úgy a jövőben elsősorban az örökhagyó utolsó szokásos tartózkodási helye lesz mérvadó. Ha például egy magyar állampolgár Ausztriában lakott halála előtt és ezzel a szokásos tartózkodási helye Ausztriában volt, eddig a magyar öröklési jogot kellett alkalmazni, mivel az állampolgárság volt a döntő. A jövőben az osztrák örökösödési jog lesz az alkalmazandó jog, mivel az örökhagyó szokásos tartózkodási helye Ausztriában volt.

Ugyanakkor a rendelet lehetővé teszi a választást is az örökhagyó számára. Az örökhagyó a végrendeletében élhet a jogválasztás lehetőségével és választhatja a szokásos tartózkodási helye helyett az állampolgársága szerinti jogot is. Így a különböző jogrendszerek előnyeit és hátrányait már a végrendelet megfogalmazásakor figyelembe lehet venni. Természetesen a jogválasztás gyakorlása megköveteli, hogy az örökhagyó ismerje a különböző szóba jöhető öröklési jogokat Európában

Az új öröklési rendelet a 2015 augusztus 17. utáni halálesetekre vonatkozik. Ugyanakkor, aki most végrendelkezik, jól teszi, ha a jövőbeli jogi helyzetet már ekkor szem előtt. tartja.