Mag. Balazs Esztegar LL.M.
Ügyvéd Bécs


Piaristengasse 41/10
1080 Bécs, Ausztria
Tel. +43 1 997 4102
Fax +43 1 997 4102-99
office@esztegar.at

WhatsApp-en keresztüli felmondás nem minösül írásbelinek

Néhány kollektív szerződés tartalmaz alaki előírásokat a munkaviszony megszüntetésére irányuló nyilatkozat (felmondás) formájára vonatkozóan. Ennél viszont lényegesen gyakrabban találunk a munkaszerződésben olyan rendelkezést, hogy a felmondást írásban kell megtenni. Az E-Mail, SMS, MMS és WhatsApp korszakában jogosan felmerül az a kérdés, hogy írásbelinek minősíthető-e egy felmondás, ha a felmondó levél fényképét elektronikusan küldjük meg.

[Translate to Hungarian:]

[Translate to Hungarian:]

A jogi mindennapokban az írásbeli nyilatkozattétel vagy megállapodás a talán leggyakrabban előforduló alaki forma. Bár a törvények többsége ezt korán sem írja elő minden szerződésre, megállapodásra vagy nyilatkozatra, különösen a munkajogban a legtöbb megállapodást és nyilatkozatot szóban is meg lehet tenni, meg lehet kötni. Mégis a jogbiztonság és a bizonyítás céljaiból az írásbeli megállapodást és nyilatkozatot rendszeresen célszerű előnyben részesíteni. Ezért a munkaszerződésekben gyakran található olyan kikötés, hogy a felmondást írásban kell megtenni.

Ritkábban, de előfordul, hogy a kollektív szerződés maga tartalmaz ilyen rendelkezést. Így például a fogászati alkalmazottakra vonatkozó kollektív szerződés 15. § (2) bekezdése a következő szigorú szabályt tartalmazza:

A felmondás csak akkor érvényes, ha írásban jelentik ki.

Ez azt jelenti, hogy az adott kollektív szerződés hatálya alá eső munkaviszonyoknál (azaz fogorvosok alkalmazottjai számára) a szóbeli felmondás nem érvényes

Fontos tehát tisztázni, hogy mikor minősíthető egy „írott” felmondás „írásbelinek”. A Legfelső Bíróság ítélkezési gyakorlatában az írott forma alapvetően megköveteli a személyes aláírást a szöveg alatt. Az írásbeliség követelménye arra szolgál, hogy az iratból annak tartalma és annak feladója egyértelműen kiderüljön és bizonyítható legyen. Az írásbeli felmondás előírása azt a célt követi, hogy a felmondó levelet a másik fél (címzett) fizikailag is kezébe vegye.

Egy nemrég levezetett eljárásban a Legfelső Bíróságnak (9 ObA 110/15i) a következő tényállást kellett elbírálnia:

A munkaadó fogorvos először telefonon jelezte a munkavállalónak a munkaviszony megszűnését. Ugyanezen a napon írt még egy levelet is neki, melyben kijelentette, hogy a munkaviszony a felmondási idő betartásával felmondással véget ér. A felmondó levelet aláírta és lepecsételte a munkaadó, majd lefényképezte és a felmondó levélről készült fényképet WhatsApp segítségével még ugyanazon a napon elküldte az alkalmazottnak, aki ezt aznap megkapta és WhatsApp-en teljes egészében elolvassa.

A Legfelső Bíróság döntésében kimondta, hogy egy írásbeli felmondó levél fényképe nem tesz eleget a kollektív szerződés említett előírásának és nem minősíthető írásbeli felmondásnak.

 

Egy írásbeli levél szkennelt vagy lefényképezett verziója, melyet E-Mailben, WhatsApp-en, MMS-en vagy más üzenetküldő szolgálat segítségével küldenek meg, nem tesz eleget a formai követelményeknek, ha ezek írásbeli felmondást követelnek meg, ezért nem tekinthetőek írásbeli felmondásnak. (Kivételt képez persze, ha a munkaszerződés lehetővé teszi az ilyen felmondásokat is.)