Mag. Balazs Esztegar LL.M.
Ügyvéd Bécs


Piaristengasse 41/10
1080 Bécs, Ausztria
Tel. +43 1 997 4102
Fax +43 1 997 4102-99
office@esztegar.at

Az állampolgárság megadásának igérettétele és annak visszavonása

ZfV 2022/31, 311-316

Az állampolgárság megadására irányuló jogi eljárást az egyetlen állampolgárságra való törekvés jellemzi, és általában a korábbi állampolgárságról való lemondást követeli meg. Az állampolgársági jog ezt különösen az 1985. évi állampolgársági törvény 20. szakaszában előírt igérettétel eljáráson (Zusicherungsverfahren) keresztül próbálja megvalósítani. Ezen eljárás szerint a kérelmező nem kapja meg azonnal az állampolgárságot, hanem először egy köztes lépésben íretet kap annak megszerzésére. A íretet azt jelenti, hogy az állampolgárság megadására akkor kerül sor, ha a kérelmező bizonyítja, hogy 2 éven belül lemondott korábbi állampolgárságáról. A gyakorlatban azonban ez az eljárás jelentős hátrányokkal és bizonytalansággal jár az átruházást kérők számára, és nem utolsósorban eljárási kérdéseket is felvet.

Különösen azon uniós polgárok esetében, akik tartózkodási jogukat nem alapozhatják nemzeti jogi aktusra, például tartózkodási engedélyre, a külföldi állampolgárság feladása a legtöbb esetben az uniós állampolgárság és így a szövetségi területen való jogszerű tartózkodás elvesztésével járna. Ennek következtében az uniós polgárok számára rendszeresen nem lesz ésszerű, hogy az állampolgárság tényleges megadása előtt lemondjanak korábbi állampolgárságukról.

További problémát jelent, hogy az ígéretet vissza kell vonni, ha az igénylő már nem teljesít a állampolgárság megszerzésének feltételei közül akár csak egyet is (a biztos megélhetés kivételével). Ez a rendelkezés, amely már többször volt alkotmánybírósági felülvizsgálat tárgya, alkalmas arra, hogy az ígéretet teljesen értéktelenné tegye, hiszen a igénylő ki van téve a hontalanság kockázatának, ha - bármilyen okból - valamelyik feltétel megszűnne; mégpedig a korábbi állampolgárság feladása után is. Az ítélkezési gyakorlat azonban többször kimondta, hogy a biztosíték visszavonása csak súlyos okból megengedett.

Végezetül eljárásjogi szempontból érdekes kérdés, hogy miként kell döntenie a közigazgatási bíróságnak abban az esetben, ha az ígéret visszavonásáról szóló határozatot sikeresen megtámadják fellebbezéssel, azaz a közigazgatási bíróság az ígéret visszavonását (és az azzal szükségszerűen összefüggő megadási kérelem elutasítását) elfogadhatatlannak tekinti.

Esztegár Balázs ügyvéd a Zeitschrift für Verwaltung (ZfV) című lapban megjelent cikkében az állampolgársági ígérettétel több aspektusát, valamint az ítélet visszavonásának elfogadhatóságát vizsgálja. Sok éve dolgozik ügyvédként az állampolgársági jog területén, és az állampolgársági jog valamennyi kérdésében és eljárástípusában tanácsot ad és képviseli az ügyfeleket. Emellett az állampolgársági törvényhez fűzött kommentár szerkesztője és a WEKA Menekültügyi és idegenrendészeti kézikönyv állampolgársági jogról szóló fejezetének szerzője.