Mag. Balazs Esztegar LL.M.
Ügyvéd Bécs


Piaristengasse 41/10
1080 Bécs, Ausztria
Tel. +43 1 997 4102
Fax +43 1 997 4102-99
office@esztegar.at

Osztrák Állampolgársági Törvény Kommentár, 2. kiadás

Jan Sramek Verlag, Bécs 2023

Az állampolgársági törvényhez fűzött kommentár első kiadásának 2017. áprilisi megjelenésével hosszú idő után először állt rendelkezésre egységes és naprakész kommentár az 1985-ös állampolgársági törvényhez. A sikeres könyvbemutató óta hat év telt el, ez idő alatt a mű szilárd helyet tudott szerezni a szakértők körében. A hozzászólásokat azóta az állampolgársági hatóságok, a közigazgatási bíróságok és a közjogi legfelső bíróságok egyaránt használják iránymutatásként és értelmezési segédletként, és az ügyvédek is szívesen hivatkoznak a műre. A műnek az RDB jogi adatbázisába való felvétele szintén hozzájárult a terjesztéséhez.

Bár ez alatt a hat év alatt nem került sor az állampolgársági törvény alapvető módosítására (annak szükségessége ellenére), több okból is megérett az idő egy aktualizált és jelentősen kibővített kiadásra, amely 2023 novemberében jelent meg. Egyrészt az állampolgársági jog továbbfejlesztését egyre inkább a legfelső bíróságok döntései irányítják a nem mindig nagyon pontos jogi követelmények miatt, amelyek az első kiadás óta néhány területen alapvető változásokat eredményeztek az állampolgársági jog alkalmazásában. Az Alkotmánybíróság és a Közigazgatási Bíróság ítéletei mellett az Európai Bíróság több döntése is jelentős hatással volt az állampolgársági jogra. Másodszor, az állampolgársági törvény 58c. §-t az első kiadás óta kétszer módosították, ami új lehetőségeket teremtett a náci korszakban üldözött egykori állampolgárok leszármazottai számára az állampolgárság megszerzésére. Ez a rendelkezés ma már jelentős számú honosításért felelős.

Az első kiadáshoz képest a mű terjedelme is megnőtt, és több mint 1.100 oldalával csaknem 350 oldallal több, mint az első kiadásé. Ennek ellenére a könyv kézben tartható maradt. A kommentár bevált szerkezetén csak óvatos változtatásokat hajtottak végre. Az elsődleges igény továbbra is az, hogy a mű az állampolgársági törvény gyakorlati kommentárja legyen, így az állampolgársági jog releváns kérdéseinek gyakorlati megközelítése mindig előnyben részesült a tudományos-elméleti értekezéssel szemben. Ahol objektív okokból indokoltnak látszik a jogi helyzet vagy az ítélkezési gyakorlat kritikája, ott - ahogy az egy kommentártól joggal elvárható - ez is helyet kap.

Esztegár Balázs ügyvéd az állampolgársági törvény kommentárjának második kiadásának három szerkesztője közül az egyik, aki az állampolgársági törvény számos kulcsfontosságú rendelkezését szerkesztette és kommentálta, köztük a 10. § (5) bekezdését (biztos megélhetés), a 20. §-t (az állampolgárság biztosítása), a 27. §-t (az állampolgárság elvesztése) és a 28. §-t (az állampolgárság megtartásának engedélyezése).