Mag. Balazs Esztegar LL.M.
Ügyvéd Bécs


Piaristengasse 41/10
1080 Bécs, Ausztria
Tel. +43 1 997 4102
Fax +43 1 997 4102-99
office@esztegar.at

A portugáliai regisztráció nem vezetett az állampolgárság elvesztéséhez

Aki kérelmére, nyilatkozata vagy kifejezett beleegyezése alapján külföldi állampolgárságot szerez, az az állampolgársági törvény 27. §-a szerint elveszíti osztrák állampolgárságát, kivéve, ha korábban engedélyt kapott állampolgársága megtartására. Az ítélkezési gyakorlat szerint e rendelkezés tág megfogalmazása minden olyan cselekményre kiterjed, amelynek célja a külföldi állampolgárság megszerzése. Egy formális megszerzési aktus nem releváns.

Jelen esetben a gyermek 2013 előtt született Ausztriában, osztrák anyától és portugál apától. A szülők nem voltak házasok, de az apaságot a születés közvetlen közelében elismerték. Amikor az érintett még kiskorú volt, a szülők a születést bejegyeztették a portugál anyakönyvi nyilvántartásba.

Az osztrák állampolgársági hatóság által indított megállapítási eljárásban a hatóságnak azt kellett vizsgálnia, hogy az osztrák állampolgárság elvesztéséhez vezetett-e ez a portugáliai bejegyzése. 

Az osztrák állampolgárság leszármazás útján történő megszerzésére vonatkozó, a születés napján hatályos állampolgársági törvény 7. §-ának rendelkezése a következőképpen szóltak:

§ 7. (3) A házasságon kívül született gyermek születésekor állampolgárságot szerez, ha az anyja ekkor állampolgár. Az (1) bekezdés b) pontja értelemszerűen alkalmazandó. 

A portugál állampolgárság megszerzését és elvesztését az 1981. október 3-án hatályba lépett 37/81. számú portugál állampolgársági törvény szabályozza. Ez a törvény a portugál állampolgárság megszerzésére vonatkozóan a következő rendelkezéseket írta elő, amelyek ebben az ügyben relevánsak: 

A 2015. június 22-én módosított 1981. október 3-i állampolgársági törvény.
I. cím - Az állampolgárság elismerése, megszerzése és elvesztése
I. fejezet - Az állampolgárság megszerzése
1. cikk Eredeti állampolgárság
(1) Az eredeti állampolgársággal rendelkező portugál állampolgárok a következők
a) a portugál területen portugál anyától vagy apától született gyermekek;
b) portugál anyától vagy apától külföldön született gyermekek, ha a portugál szülő a portugál állam szolgálatában áll;
c) portugál anyától vagy apától külföldön született gyermekek, ha születésüket a portugál anyakönyvi nyilvántartásba bejegyezték, vagy ha nyilatkoznak arról, hogy portugálnak kívánnak lenni; (...)

V. fejezet - Az állampolgárság megadásának, megszerzésének és elvesztésének hatásai
11. cikk Az elismerés hatásai

A portugál állampolgárság elismerése a születéstől hatályos, a korábban más állampolgárság alapján létesített jogviszonyok érvényességének sérelme nélkül.

Mivel az érintett személy nem "portugál területen született", és a szülők nem "a portugál állam szolgálatában álltak", felmerült a kérdés, hogy a portugál állampolgársági törvény 1. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti aktus, amely a portugál állampolgárság megszerzéséhez vezetett, okozta-e az osztrák állampolgárság elvesztését. 

A portugál jogi helyzet helyes jogi elemzése azt mutatja, hogy a portugál állampolgársági törvény 1. cikkének (1) bekezdése az állampolgárság eredeti, azaz leszármazás útján történő megszerzését szabályozza. Az a tény, hogy a portugál állampolgár külföldön született gyermeke esetében az állampolgárság megszerzésének előfeltétele a születés regisztrációja, azaz az anyakönyvi bejegyzése, nem zárja ki ezt. A születés bejgyzése, azaz az anyakönyvi bejegyzés nem "az állampolgárság megszerzésére irányuló cselekmény", még akkor sem, ha az ilyen megszerzéshez vezet. Másrészt az ilyen bejegyzés tisztán adminisztratív szükseglete is teljesen érthető, különösen azért, mert külföldi születés esetén a származási ország hatóságai egyébként nem rendelkeznének dokumentációval e személy (aki az ő állampolgáruk) létezéséről. 

Hasonlóképpen, bizonyos konstellációkban (pl. házasságon kívül született gyermekek esetében, ha az apa osztrák állampolgársággal rendelkezik) az osztrák állampolgársági törvény előírja a szülők számára, hogy aktív lépéseket tegyenek a gyermek leszármazás útján történő eredeti állampolgárságának megállapítása érdekében. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a portugál állampolgársági törvény 1. cikkének (1) bekezdésének c) pontja kifejezetten két különböző eljárást tartalmaz, nevezetesen vagy

  • a születés bejegyzése a portugál anyakönyvi nyilvántartásba vagy
  • a portugál állampolgárságra vonatkozó szándéknyilatkozat benyújtása.

Míg a második eset valószínűleg "külföldi állampolgárság megszerzésére irányuló cselekménynek" minősül, ez nem így van akkor, ha a születést csupán az anyakönyvi nyilvántartásba jegyzik be. Ezen nem változtat az a tény, hogy a születés bejegyzése jelen esetben a portugál állampolgárság megszerzését vonta maga után. 

Az Esztegár Balázs ügyvéd által a megállapítási eljárásban képviselt érintett személy állásfoglalása alapján az állampolgársági hatóság végül ugyanerre a következtetésre jutott, és megállapította határozatában, hogy az érintett személy osztrák állampolgársággal rendelkezik, és különösen nem vesztette el azt a portugáliai regisztráció következtében.