Mag. Balazs Esztegar LL.M.
Ügyvéd Bécs


Piaristengasse 41/10
1080 Bécs, Ausztria
Tel. +43 1 997 4102
Fax +43 1 997 4102-99
office@esztegar.at

A Rugalmas Tőketársaság (FlexKapG) - Új jogi forma 2024. január 1-jétől

A Rugalmas Tőketársaságokról szóló törvény (FlexKapGG) az elmúlt hónapokban került a címlapokra. Az általa bevezetett új jogi forma, a Rugalmas Tőketársaság (Flexible Kapitalgesellschaft) mellett a törvény elsősorban azért volt beszédtéma, mert ez az első olyan törvény Ausztriában, amelyet teljes egészében női formában írtak meg. Természetesen a FlexKapGG 27. §-ában foglaltak szerint a férfiakra is vonatkozik. Ennek ellenére jogi újdonságról van szó. Az új jogi forma bevezetése mellett a GmbH minimális törzstőkéje is 10.000,00 euróra csökken, és megszűnik az alapítói privilégium.

© Rawpixel - fotolia.com #66073404

Az elmúlt években sok vita folyt arról, hogy szükség van-e új jogi formára a társasági jogban. Mivel a 2020-ban bejelentett "Austrian Limited" végül nem került elfogadásra, ez a start-up szcéna által gyakran hangoztatott kívánság kissé feledésbe merült, amíg tavasszal először felmerült a Rugalmas Tőketársaságról szóló vita. Az Igazságügyi Minisztérium által benyújtott törvénytervezetet decemberben elfogadták, és a Rugalmas Tőketársasági Törvény (FlexKapGG) 2024. január 1-jén léphet hatályba. Ezzel nemcsak az első női formában megírt törvényt vezetik be, hanem egy új jogi formát is, amely egy kicsit hibridnek mondható, és elsősorban a munkavállalók részvételét hivatott megkönnyíteni. 

FlexKapG alapításá

A Rugalmas Tőketársaság (FlexKapG) kezdetben erősen a GmbH mintájára jött létre, és ahol a FlexKapGG nem tartalmaz saját rendelkezéseket, ott a korlátolt felelősségű társaságok jogát, különösen a GmbHG-t kell megfelelően alkalmazni. A törvényi meghatározás szerint a rugalmas tőketársaság olyan tőketársaság, amelyet (a FlexKapGG rendelkezései szerint) egy vagy több személy bármilyen jogilag megengedett célra alapíthat. Az egyszemélyes alapítás tehát a GmbH-hoz hasonlóan megengedett. A FlexKapG cégnévvel rendelkezik, és be kell jegyeztetni a cégjegyzékbe. A jogi forma kiegészítése lehet "Flexible Kapitalgesellschaft" vagy "Flexible Company", és rövidíthető "FlexKapG"-re, illetve "FlexCo"-ra.

A FlexKapG tagjainak a társaság alapításakor törzsbetétet kell fizetniük, amelyeknek egyenként legalább 1 eurót kell elérniük. Minden egyes készpénzben teljesítendő törzsbetétre legalább egynegyed, de mindenképpen 1 EUR összegű befizetést kell teljesíteni. Mivel a FlexKapGG e tekintetben nem tartalmaz külön rendelkezéseket, a FlexKapG minimális törzstőkéjének 10.000,00 EUR-t kell elérnie. Ebben az összefüggésben a GmbH-k minimális törzstőkéje - ismét - 10.000,00 EUR-ra csökken, és az alapítói kiváltság megszűnik. A GmbH-hoz hasonlóan lehetőség van a törzstőke felének befizetésére az alapításkor. Magára az alapításra vonatkozóan a FlexKapGG sem tartalmaz külön rendelkezéseket. A GmbHG-re való általános hivatkozás következtében tehát a FlexKapG alapítására is a közjegyzői okirat alaki követelményei vonatkoznak az alapító okiratra

Üzletrészek átruházása

A z üzletrészek átruházása azonban más: Ebben az esetben a GmbH-törvényben előírt közjegyzői okiratra vonatkozó kötelezettség  nem alkalmazandó, ami azt jelenti, hogy az üzletrészek átruházása ügyvéd vagy közjegyző által készített okirat ("ügyvédi okirat") útján lehetséges. Az ügyvéd (vagy közjegyző) köteles ellenőrizni az üzletrész átruházásának elfogadhatóságát, és mindkét felet tájékoztatni a nyilatkozataik jogkövetkezményeiről és az átruházás érvényességének esetleges további feltételeiről. Ezen utasítások megadását az okiratban dokumentálni kell. A tőkeemelés esetén tett átvételi nyilatkozatokat szintén ilyen módon lehet elkészíteni. 

További különlegességek

A FlexKapG rengeteg lehetőséget kínál a munkavállalók részesítésére. Az alapszabály például az alaptőke legfeljebb 25%-ának megfelelő "vállalati részesedések" kibocsátását írhatja elő. Az ilyen "vállalati értékrészesedések" a befizetett tőke-hozzájárulások arányában jogosultak a nettó nyereségből és a felszámolási bevételből való részesedésre, de tőkeemelés esetén - eltérő megállapodás hiányában - nem rendelkeznek előjoggal az új törzstőke átvételére. Bár jogosultak részt venni az éves közgyűlésen, szavazati joguk csak kivételes esetekben van, például ha az alapszabály ezt előírja, vagy ha a vállalati értékrészesedések jogait meg kívánják változtatni, vagy ha a vállalati értékrészesedések üzletrészre történő átváltását kívánják végrehajtani. A vállalati értékrészesedések megszerzéséhez vagy átruházásához elegendő az írásbeli forma. Ha az üzletrészek többségét a tagok értékesítik, a vállalati értékrészesedések tulajdonosait társértékesítési jog illeti meg. 

További újdonság a GmbH-hoz képest, hogy a FlexKapG bizonyos feltételek mellett saját üzletrészeket szerezhet

A két társasági forma között egyszerűsített átalakítási lehetőségek is vannak. A FlexKapG a közgyűlés határozatával alakítható át GmbH-vá. Az ellenkező irányú átalakulás szintén a GmbHG-ben van rögzítve. Lehetőség van egy FlexKapG AG-vá történő átalakítására is.