Mag. Balazs Esztegar LL.M.
Ügyvéd Bécs


Piaristengasse 41/10
1080 Bécs, Ausztria
Tel. +43 1 997 4102
Fax +43 1 997 4102-99
office@esztegar.at

Állampolgárság a második világháborúban kitelepítettek leszármazottai számára

Az állampolgársági törvény módosítása, amely 2020. szeptember 1-jén lépett hatályba, új lehetőséget teremt az osztrák állampolgárság megszerzésére a hatóság felé történő bejelentés útján. Míg a második világháború idején a nemzetiszocialista üldöztetés elől osztrák állampolgárként menekült személyeknek már régóta lehetőségük volt korábbi osztrák állampolgárságuk visszaszerzésére, ez a lehetőség mostantól az ilyen személyek leszármazottaira is kiterjed.

Esztegár Balázs ügyvéd az egyik első szakértő szerzőként elemezte az állampolgárság megszerzésének feltételeit az új rendelkezés szerint, és már 2020 elején a WEKA Menekültügyi és Idegenrendészeti Kézikönyv állampolgársági jogról szóló fejezetében leírta azokat. Az alábbiakban az előfeltételeket és az eljárást ismerteti.

Az állampolgárság újbóli megszerzésének kiterjesztése a leszármazottakra

A módosítás központi része az osztrák állampolgárság bejelentés útján történő újbóli megszerzésének lehetőségének kiterjesztése. Az 1985. évi állampolgársági törvény (StbG) 58c. § (1) bekezdése már eddig is lehetővé tette az osztrák állampolgárság egyszerűsített és bizonyos tekintetben kedvezményes visszaszerzését olyan személyek számára, akik korábban osztrák állampolgárok vagy a volt Osztrák-Magyar Monarchia valamelyik utódállamának állampolgárai, illetve hontalan személyek voltak, akiknek fő lakóhelye a szövetségi területen volt, és akik 1955. május 15. előtt külföldre távoztak, mert az NSDAP szervei vagy a Német Birodalom hatóságai részéről üldöztetéstől tartottak vagy üldözést szenvedtek, vagy mert az Osztrák Demokratikus Köztársaság mellett való kiállásuk miatt üldöztetésnek voltak kitéve, vagy attól kellett tartaniuk.

2020.09.01-től ez a rendelkezés kiterjed azokra a személyekre, akik olyan személyek egyenes ági leszármazottai, akik a fenti rendelkezés értelmében állampolgárságot szereztek vagy szerezhettek volna.

Az állampolgárság megszerzésének feltételei

Azoknak a személyeknek, akik korábban vagy maguk is állampolgárok voltak, vagy korábban a szövetségi területen fő lakóhellyel rendelkező állampolgárai a volt Osztrák-Magyar Monarchia valamelyik utódállamának vagy hontalan személyek, meg kell felelniük az alábbi követelményeknek, és azokat megfelelő módon igazolniuk kell: 

  • Hogy osztrák állampolgárok (vagy a volt Osztrák-Magyar Monarchia egyik utódállamának állampolgárai vagy hontalan személyek, akiknek fő lakóhelye a szövetségi területen van);
  • hogy 1955. május 15. előtt elhagyták Ausztriát és külföldre mentek;
  • hogy a szövetségi terület elhagyását az NSDAP szervei vagy a Német Birodalom hatóságai által elkövetett üldöztetés vagy a demokratikus Osztrák Köztársaság melletti kiállásuk miatt indokolták, vagy azért, mert üldöztetést szenvedtek el, vagy attól tartaniuk kellett.

Az ilyen személyek leszármazottainak tehát bizonyítaniuk kell, hogy 

  • egy olyan személy egyenes ági leszármazottai, 
  • akire a fenti követelmények vonatkoznak, és aki ezért 
  • megszerezte vagy megszerezhette volna az osztrák állampolgárságot.

E tekintetben vagy a kérdéses felmenőnek már életében meg kellett szereznie az állampolgárságot, vagy igazolni kell, hogy az - esetleg már elhunyt - felmenő ilyen alapon megszerezhette volna az állampolgárságot, ha a megfelelő bejelentést benyújtotta volna a hatósághoz.

Szükséges okmányok

A törvény nem határozza meg kifejezetten, hogy milyen dokumentumokat kell bemutatni a megszerzéshez. A különböző élet- és menekülési helyzetekre való tekintettel nehéz is lenne a szükséges dokumentumokat pontosan kijelölni. Mindenesetre a törvény megfogalmazása szerint "kifogástalan dokumentumok vagy más alkalmas és egyenértékű igazolási eszközök" szükségesek. 

Mivel várható, hogy a szükséges vizsgálatok nehézségekbe ütközhetnek, az állampolgársági hatóság a követelmények fennállásával kapcsolatban az eljárásban az Osztrák Köztársaság Nemzeti Alap szakvéleményét és közremüködését veheti igénybe.