Mag. Balazs Esztegar LL.M.
Ügyvéd Bécs


Piaristengasse 41/10
1080 Bécs, Ausztria
Tel. +43 1 997 4102
Fax +43 1 997 4102-99
office@esztegar.at

Előző állapotba történő visszahelyezés hiányzó jogorvoslati felvilágosítás miatt

Egy külföldi építőipari Kft. korábbi ügyvezető igazgatója büntetést kapott szabálysértés miatt. A hatóság által kézbesített határozat azonban nem tartalmazott kioktatást a jogorvoslat lehetőségéről, és így a gyanúsított nem értesült arról, hogy egy hónapon belül panaszt tehet a határozat ellen az illetékes Közigazgatási Bíróságnál. Ebben az ügyben képviselte őt az Esztegár Ügyvédi Iroda.

Az ügyvezető igazgató felelőssége alattomos dolog lehet: Mivel a társaságot szabálysértésért az osztrák jogban nem lehet felelősségre vonni, a szabálysértési törvény 9. § szerint azok a személyek felelnek a társaság által elkövetett szabálysértésért, akik a társaság képviseletére jogosultak, tehát első sorban az ügyvezetők. A jelen esetben az illetékes hatóság a társaság korábbi ügyvezető igazgatójának kézbesítette a bűntető határozatot és kiszabott egy 20.000 Eurót meghaladó bírságot rá, az AVRAG után elkövetett szabálysértések miatt.

Kötelező kioktatás a jogorvoslatról 

Ilyen jellegű közigazgatási határozatok ellen a gyanúsított a panasz jogorvoslatával fordulhat a Közigazgatási Bírósághoz. Erre a kézbesítéstől számítva egy hónap áll rendelkezésére. A Közigazgatási Eljárás Törvény (AVG) 58. § szerint minden határozatnak tartalmaznia kell egy kioktatást a jogorvoslat lehetőségéről. Az AVG  61. § szerint ennek a kioktatásnak tartalmaznia kell, hogy 

  • lehet-e jogorvoslatot tenni a határozat ellen,
  • ha igen, milyen formai és tartalmi előírások vonatkoznak erre és 
  • melyik hatóságnál,
  • milyen határidőn belül kell benyújtani. 

A gyanúsítottnak kézbesített határozat azonban nem tartalmazott ilyen kioktatást, így a gyanúsított, aki már régen nem is volt ügyvezetője a cégnek, nem szerzett tudomást a panasz lehetőségéről. Csak egy ügyvédi tanácsadás során derült fény arra, hogy lehetett, sőt kellett volna jogorvoslatot tenni a büntetés ellen, de ennek határidejét a gyanúsított elmulasztotta, mert a hatóság nem tájékoztatta őt erről. 

Előző állapotba történő visszahelyezés

Ha egy közigazgatási eljárásban egy fél elmulasztotta a jogorvoslatra fennálló határidőt, mert a határozat nem tartalmazott kioktatást a jogorvoslat lehetőségéről, az AVG 71. § szerint kérelmezheti az eljárás előző állapotba történő visszahelyezését és ez által az ő visszahelyezését abba az állapotba, mintha nem mulasztotta volna el a határidőt. Ezt a kérelmet az AVG 71. § szerint két héten belül kell megtenni attól az időponttól számítva, amelyben a fél tudomást szerzett a jogorvoslat lehetőségéről. Ezzel együtt be kell pótolni az elmulasztott jogorvoslatot is (panasz a Közigazgatási Bíróság felé).

Az Esztegár Ügyvédi Iroda képviselte a korábbi ügyvezetőt a visszahelyezési eljárásban és előadta, hogy 

a panasztevő időben megragadta volna a panasz lehetőségét és jogorvoslattal élt volna a határozat ellen, ha a hatóság a törvényes előírásoknak megfelelően erről felvilágosította volna őt.

Az illetékes hatóság jóváhagyta a kérelmet és visszahelyezte az eljárást az előző állapotba, így a gyanúsított panaszát ezek után a Közigazgatási Bíróság tartalmilag is el fogja bírálni.