Mag. Balazs Esztegar LL.M.
Ügyvéd Bécs


Piaristengasse 41/10
1080 Bécs, Ausztria
Tel. +43 1 997 4102
Fax +43 1 997 4102-99
office@esztegar.at

Felmondás E-Mailben is csak a beérkezéstöl hatályos

Az Esztegár Ügyvédi Iroda által képviselt felperes az alperessel egy domain bérbeadásáról kötött szerződést. Az alperes egy ideig használta a domaint. A Bécsi Kereskedelmi Járásbíróság előtt folytatott polgári peres eljárásban a bíróságnak azt kellett eldöntenie, hogy a felperes által e-mailben elküldött felmondás mikor vált hatályossá.

A domainbérleti szerződés egy tartós, határozatlan időre megkötött jogviszonyt hoz létre, melynek a felek szabályos felmondással vethetnek véget A szerződéses feltétek ennek megfelelően úgy rendelkeztek, hogy a szerződést évente, minden szerződéses év végével, 90 napos határidő betartásával lehet felmondani.

A felperes társaság a domain használatát a 2014-2016-os időtartamra 2017.01.02-n számlázta le az alperes cégnek, aki ezen meglepődve azzal érvelt, hogy a szerződést már 2014.10.06-n e-mailben felmondta és ez a felmondás 2015.03.19-n válik hatályossá. Azonban ezt az e-mailt a felperes akkoriban nem kapta meg.

A bíróság nem tudta megállapítani, hogy a felperesnek a felmondást tartalmazó e-mailt tényleg továbbították. A jogi megítélésben a bíróság kitér arra, hogy a felmondás egy egyoldalú nyilatkozat, mely a felmondási idő és határidő betartásával véget vet egy jogviszonynak, azonban csak a beérkezéssel lép hatályba, az osztrák Polgári Törvénykönyv (ABGB) 862a §-nak megfelelően. Ez akkor valósul meg, amikor a felmondás a címzett szférájába belép, azaz esetleges a kézbesítést megzavaró tényezők csak az ő hatásköréből befolyásolhatják már a kézbesítést. Ez levelekre vagy egy telefaxra ugyanúgy érvényes.

A jelen esetben az e-mail formájában történő felmondás egyenrangú az írásbeli felmondással, mivel a felek ezt a szerződésben kikötötték.

A fenti okfejtések e-mailekre is vonatkoznak:

Egy e-mail akkor lehívható a címzett részére és ezáltal kézbesítettnek minősítendő, ha az ő postafiókjába beérkezik és lementhető vagy a képernyőn megtekinthető vagy kinyomtatható. Ezt szabályozza az E-Commerce Törvény (ECG) 12. §-a is, miszerint egy elektromosan megtett szerződéses nyilatkozat csak akkor tekintendő kézbesítettnek, ha a címzett ezt szabályos körülmények között lehívhatja.

A bizonyítási teher ezzel kapcsolatban azt terheli, aki a felmondás célba érkezése mellett érvel, a jelen esetben tehát az alperest. Egy e-mail elküldése önmagában azonban (épp úgy mint egy levélnél, még pedig akkor is, ha ajánlott levélről van szó) nem elégséges ahhoz, hogy bizonyítást nyerjen a nyilatkozat kézbesítése is.

A jelen esetben a bíróság álláspontja szerint nem sikerült az alperesnek bebizonyítania azt, hogy az általa e-mailben elküldött felmondás valóban megérkezett a felpereshez, így a bíróság az Esztegár Ügyvédi Iroda képviseletében fellépő felperes keresetének helyt adott és a domain bérleti díj elmaradást teljes mértékben (egyelőre még nem jogerősen) megítélte a felperes részére.