Mag. Balazs Esztegar LL.M.
Ügyvéd Bécs


Piaristengasse 41/10
1080 Bécs, Ausztria
Tel. +43 1 997 4102
Fax +43 1 997 4102-99
office@esztegar.at

GmbH ügyvezető felelőssége szabálysértésért

Sajnos gyakran előfordul, hogy emberek elvállalnak egy ügyvezetői szerepet egy GmbH-n belül, anélkül, hogy előtte tisztában legyenek az ezzel járó széleskörű felelősséggel. Ezért a következő cikk röviden összefoglalja a GmbH ügyvezető felelősségét, elsősorban a GmbH által elkövetett szabálysértésekkel kapcsolatban.

[Translate to Hungarian:]

[Translate to Hungarian:]

GmbH-ról mint korlátolt felelősségű társaság általában mindenki tudja, hogy – ahogyan már a jogi forma elnevezése is elárulja – a tagok felelőssége korlátozott, konkrétan az átvállalt alaptőke összegére. Ez azt jelenti, hogy ha a tag a GmbH alapítás alkalmából (vagy akár később) befizeti a társasági szerződésben átvállalt alaptőkét, így ellátja a társaságot a szükséges tőkével, a továbbiakban már nem felel személyes vagyonával a társaság adósságaiért.

Ezzel kapcsolatban sajnos gyakran figyelmen kívül marad az a tényező, hogy a GmbH-ra vonatkozó törvény a tagot és az ügyvezetőt eltérően szabályozza, még akkor is, ha mindkét szerepet egy és ugyanaz a természetes személy tölti be. Az ügyvezető felelőssége viszonylag sokoldalú. Persze első lépésben az ügyvezető a társaságnak felelős. De, és itt van elrejtve a veszély, bizonyos törvényekben találunk előírásokat az ügyvezető személyes felelősségére harmadik személyekkel illetve az állammal szemben is a GmbH-t megillető tartozások távlatában.

Ez egyébként nem csak az osztrák GmbH-ra vonatkozik, hanem külföldi társaságokra is. Ha egy magyar Kft. Ausztriában dolgozik, a lenti eljárásokban tehát szintén az ügyvezető vonható felelősségre. 

Szabálysértésből eredő büntetés 

Az egyik legfontosabb példa erre a szabálysértésből eredő büntetést olyan szabálysértések után, melyet a GmbH követett el. Gyakran találkozunk ilyen büntetésekkel a közúti forgalmi előírások átlépésénél vagy munkaügyi előírások megszegésénél az építőiparban (lásd pl. AVRAG). Bár a szabálysértést a társaság által végzett tevékenység idézi elő, a szabálysértésért az osztrák szabálysértési törvény (Verwaltungsstrafgesetz) 9. §-a szerint mégis mindig az a személy felel, aki a társaság képviseletére jogosult. Ez általában az ügyvezető igazgató, mivel az ő kezében van az, hogy felügyelje a társaságon belül a törvények betartását. 

Hogy az ügyvezetőt a társaság kárpótolja vagy sem, és ha igen, milyen mértékben, azt a törvény szerint a hatóságnak nem kell vizsgálnia és nem is kell figyelembe vennie a büntetés megállapításakor. Egyetlen lehetőség, hogy az ügyvezető elkerülje a saját felelősségét az, hogy az üzemén belül – előre – kinevez egy „felelős megbízottat”, aki az adott munkakörön belül utasítási és rendelkezési joggal bír.

Adótartozások 

Hasonló előírásokat találunk az osztrák adóeljárásról szóló törvény (Bundesabgabgenordnung) 9. és 80. §-aiban. Ezek szintén a jogi személy képviseletére jogosult személy (= ügyvezető) felelősségét állapítják meg adóhátralékra. Ők az általuk képviselt társaság mellett tartoznak az államnak azért a nem befizetett adóért, ami abból keletkezett, hogy ők felróhatóan megsértették kötelességeiket. Ez az adótartoza társasások többségére igaz, mivel az adó pontos befizetéséért az ügyvezető felelős. Fontos, hogy ez a felelősség a társaság felszámolása esetén is megmarad.

Társadalombiztosítás

Szinté szóról-szóra egyforma rendelkezés vonatkozik az általános társadalombiztosítási törvény (ASVG) 67. § 10. bekezdése szerint a TB-tartozásokra is. Itt is a társaság mellett a képviseletre jogosult ügyvezető felel a hátralékért, személyes vagyonával. 

Ezért mielőtt bárki elvállal egy ügyvezetői szerepet – főleg egy általa nem igazán irányított társaságon belül – vagy egy külföldi céggel Ausztriában szolgáltatást kíván nyújtani, célszerű előre értesülni a jogi helyzetről egy jogi tanácsadás keretében. Ez nem csak előnyösebb, de általában olcsóbb is, mint egy esetleges személyes felelősség, melyet elhárítani gyakran már csak a megkésett reakció miatt sem lehet.