Mag. Balazs Esztegar LL.M.
Ügyvéd Bécs


Piaristengasse 41/10
1080 Bécs, Ausztria
Tel. +43 1 997 4102
Fax +43 1 997 4102-99
office@esztegar.at

Koronavírus: Munkajogi tények

A Koronavírus által előidézett helyzet Ausztriában rendkívüli intézkedéseket hozott magával, mely a munkaviszonyokra és vállalkozások működésére jelentős kihatással van. A jelen cikkben ezért megpróbáltuk összefoglalni a kormány által közzétett információ alapján a legszámottevőbb jogi aspektusokat.

Üzletek üzemeltetése

2020.03.16-tól minden olyan üzlethelység, mely nem a mindennapi élet fenntartásához szükséges, zárva kell hogy tartson. Ez nem csak kereskedelmi tevékenységre, hanem (ilyen jellegű üzlethelységben elvégzett) szolgáltatásokra is vonatkozik, mint például a masszázs vagy a jóga oktatás. Kivételt a gazdasági kamara bejelentése szerint a következő üzletágak képeznek:

 • élelmiszerkereskedés
 • drogéria
 • gyógyszertár
 • gyógyeszközkereskedések
 • egészségügyi és ápolói szolgáltatások
 • tápanyagkereskedés állatok számára
 • mezőgazdasági kereskedések
 • benzinkutak
 • biztonsági eszközök karbantartása
 • bankok
 • posta és távközlés
 • szállítmányozás, csomagkihordás
 • tisztítás
 • nyilvános közlekedés
 • trafikok és újságárusok
 • kritikus infrastruktúra fenntartásához szükséges karbantartási szolgáltatások
 • vészhelyzetre vonatkozó szolgáltatások

Ezen felül minden vendéglátóhelység csak 15:00 óráig maradhat nyitva. A maximum 100 fős létszám továbbra is életben van. Ez magába foglal többek között szállodákat, kávézókat, bárokat, diszkókat és cukrászdákat is.

A jelen intézkedés egyelőre 2020.03.22-ig van életben.

Munkavállalók helyzete

A munkaviszonyon alapvetően nem változik semmi a válsághelyzet miatt. Amennyiben a fenti teljes üzletbezárás nem érinti a munkaadó vállalkozását és a munkavállaló nincs karantén alá helyezve, ugyanúgy köteles a munkavégzésre. A munkaadókat azonban a kormány kéri, hogy ahol lehet, tegyék lehetővé az otthonról történő munkavégzést (Home office). Erre a munkaadónak, ha a munkaszerződés vagy kollektív szerződés ezt szabályozza, lehet utasítási joga is – a munkavállalónak azonban nincs szubjektív joga, ezt a lehetőséget követelni vagy igényelni.

Munkaviszony megszüntetése

Ha a munkaadó a munkaviszonyt felmondja, mert nem tudja tovább foglalkoztatni a munkavállalót, alapvetően a munkajogi szabályokat továbbra is be kell tartania. A jelen helyzet véleményem szerint nem jogosítja fel a munkaadót az azonnali elbocsátásra (Entlassung), csak a felmondásra (Kündigung). Ez azt jelenti, hogy felmondás esetén a felmondási időt be kell tartania a munkaadónak. Csak akkor, ha az alkalmazott ok nélkül nem végzi el a munkát, akkor lehetséges őt azonnali hatállyal elbocsátani.

Fontos: A „kijelentés” a társadalombiztosításra vonatkozik. Ha a munkaadó „csak” kijelenti a munkavállalót, de nem közli vele (legalább szóban) a felmondást, az nem szünteti meg a munkaviszonyt.

A jelen helyzetben valószínűsíthető, hogy a munkaadók sok esetben megpróbálnak megegyezésre jutni a munkavállalókkal a munkaviszony megszüntetéséről közös megállapodással (einvernehmliche Lösung). Ha a munkavállalónak ez nem határozott érdeke, akkor ajánlatos, ennek elfogadása előtt – a lehetőségek keretében – jogi tanácsot igénybe venni.

A kormány bejelentése alapján a munkaadók továbbá egy új „Kurzarbeit” eljárást vehetnek igénybe, hogy ne kelljen a munkaviszonyokat felmondaniuk. Ennek részleteit a következő napokban meg fogjuk tudni.

Gyerekek gondozása

Mivel az iskolákat bezárják, sok munkavállaló kénytelen lesz otthon maradni a gyerekével. A munkajogi törvények alapján erre viszont – ha a gyerek nem beteg – csak max. 2 hétig (egy naptári évben) lehet sor úgy, hogy a munkaadó köteles tovább fizetni a fizetést. A kormány bejelenttette, hogy amennyiben a munkaadó (max 3 hétre) felmenti a munkavégzés alól a munkavállalót, akkor a bérköltségek egy harmadát az állam megtéríti neki.